Wie zijn wij?

Susanne van Nimwegen

Ik ben sinds juli 2012 afgestudeerd aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Tijdens mijn opleiding heb ik de minor Neurorevalidatie gevolgd. Sinds januari 2015 heb ik de praktijk van mijn voormalig collega overgenomen. Als logopedist behandel ik:


 • Kinderen met vertraagde spraak-/taalontwikkeling en spraak-/taalstoornissen (TOS).

 • Kinderen met problemen in de auditieve vaardigheden / beginnende geletterdheid.

 • Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) – therapie voor afwijkende mondgewoonten.

 • Kinderen en volwassenen met stemklachten

 • Kinderen en volwassenen met niet aangeboren hersenletsel 

 • Kinderen met Meertaligheid


Ik ben tevens lid van een kwaliteitskring voor vrijgevestigde logopedisten. Ik vind het leuk om met alle doelgroepen te werken en mijn vakgebied zo breed mogelijk te houden. Als logopedist ben ik een voorstander van zorg op maat, waarin kwaliteit bij mij hoog in het vaandel staat. Wij bezitten daarom ook al enkele jaren een kwaliteitskeurmerk en laten met regelmaat vrijwillige audits en visitaties uitvoeren.


Tevens hebben wij in de praktijk een fijne samenwerking met de basisscholen in de gemeente, met Kibeo, het consultatiebureau en met Auris.


Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind of bijvoorbeeld de mogelijkheden van de praktijk?


Neem dan gerust contact met ons op! 


Christianne van Overbeek- Michielsen


Mijn studie Logopedie heb ik gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik mijn passie voor het behandelen van kinderen met onder andere spraak- en taalproblemen ontwikkeld. Ik heb de minor Specifieke Taalontwikkelingsstoornissen gevolgd om mij meer te kunnen verdiepen in deze problematiek.


In september 2019 ben ik gestart als logopedist bij Logopediepraktijk S. Van Nimwegen. Naast mijn werkzaamheden in deze praktijk ben ik ook nog werkzaam bij Libra (audiologisch centrum).Als logopedist behandel ik:


 • Kinderen met vertraagde spraak-/taalontwikkeling en spraak-/taalstoornissen (TOS).

 • Kinderen met problemen in de auditieve vaardigheden / beginnende geletterdheid.

 • Oro Myo Functionele Therapie (OMFT) – therapie voor afwijkende mondgewoonten.

 • Kinderen en volwassenen met stemklachten

 • Kinderen met meertaligheid

Nova Mulders


In juni 2023 heb ik de opleiding Logopedie aan Hogeschool Rotterdam afgerond. Ik heb de minor Taal- en spraakpathologie aan de Radboud Universiteit gevolgd om mij meer te kunnen verdiepen in de taal- en spraakontwikkeling en de problematiek hierbij. Sinds september 2023 doe ik de master Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen om nog meer te leren over de invloed van je hersenen op taal.


Ik ben in januari 2024 gestart als logopedist bij Logopediepraktijk S. Van Nimwegen op de vrijdagen.


Als logopedist behandel ik:


 • Kinderen met vertraagde spraak-/taalontwikkeling en spraak-/taalstoornissen (TOS).
 • Kinderen met problemen in de auditieve vaardigheden / beginnende geletterdheid.
 • Kinderen en volwassenen met stemklachten
 • Kinderen met meertaligheid
 • Kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel