Werkwijze

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist worden verwezen voor onderzoek en/of behandeling.


De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en iedere logopedische behandeling duurt 20-25 minuten.


Indien er een medische indicatie voor is, kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Het aantal behandelingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk.


De afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afgezegd te worden. Het afmelden kan telefonisch of per mail. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. In de wachtkamer vindt u de uitgebreide betalingsvoorwaarden.


 


Bewaartermijn patiëntengegevens


Patiëntengegevens worden gedurende 20 jaar bewaard. Na 20 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.


 

Klachten


Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF.


Wij streven een professionele en cliëntvriendelijke werkwijze na. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de behandeling en kunnen wij onderling niet tot overeenstemming komen, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.


 

Overleg met derden


Het kan voorkomen dat wij gegevens willen uitwisselen met iedereen die een noodzakelijke inbreng kan hebben om de logopedische behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen (denk aan leerkracht, fysiotherapeut etc.) De gegevensuitwisseling kan schriftelijk en mondeling plaatsvinden na toestemming van u.


Wij zijn verplicht om de verwijzer te informeren omtrent de behandeling